Kaebuste lahendamine
Mida teha esimeses järjekorras
Kui Teil on mistahes ettepanekuid või märkusi või Te soovite esitada ametliku kaebuse, palun võtke ühendust oma kliendihalduriga. Kui me oleme Teie kaebuse kätte saanud, saadame Teile kinnitusena teate, milles on märgitud esialgne hinnanguline tähtaeg, mille jooksul Teie kaebus peaks lahendatud saama.

Otsuse vaidlustamine
Kui Te ei ole rahul meie vastuse või selgitusega, palun võtke ühendust Eesti filiaali vastavuskontrolli juhiga, asukoht Kentmanni 6, 2. korrus, 10 116 Tallinn.

Kui Te jääte ka vastavuskontrolli vastusega eriarvamusele, palun võtke ühendust Regiooni juhiga hccommunications@handelsbanken.se

Panga vastus ei rahulda?
Kui Te ei nõustu panga vastusega, palun võtke sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks ühendust kas Finantsinspektsiooniga, Tarbijakaitseametiga või mõne muu asjakohase õiguskaitseorganisatsiooniga.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice